Medical Research Bootcamp

Medical Research สกิลทำ Research ฉบับนักศึกษาแพทย์ที่ไม่ควรมองข้าม!

𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬

 • ทำ Group Presentation พร้อมรับ Feedbacks จากอาจารย์แพทย์
 • ปูพื้นฐานเรื่องการทำวิจัยให้กับน้องๆ
 • ได้เรียนรู้เรื่องการเก็บ 𝑫𝒂𝒕𝒂 และการตีความข้อมูลเพื่อทำการวิจัย
 • เรียนรู้ผ่านตัวอย่างงานวิจัยการแพทย์ระดับประเทศ
 • เรียนรู้ 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒈𝒉𝒕𝒔 จากอาจารย์แพทย์สถาบันชั้นนำของประเทศ แบบเจาะลึก!

𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐓𝐨𝐩𝐢𝐜

 • 𝘐𝑛𝘵𝑟𝘰𝑑𝘶𝑐𝘵𝑖𝘰𝑛 𝑡𝘰 𝘙𝑒𝘴𝑒𝘢𝑟𝘤ℎ
 • 𝐹𝘰𝑟𝘮𝑢𝘭𝑎𝘵𝑖𝘯𝑔 𝑅𝘦𝑠𝘦𝑎𝘳𝑐𝘩 𝘘𝑢𝘦𝑠𝘵𝑖𝘰𝑛𝘴 𝘢𝑛𝘥 𝘏𝑦𝘱𝑜𝘵ℎ𝘦𝑠𝘦𝑠
 • 𝑅𝘦𝑠𝘦𝑎𝘳𝑐𝘩 𝘋𝑒𝘴𝑖𝘨𝑛 𝑎𝘯𝑑 𝑀𝘦𝑡𝘩𝑜𝘥𝑜𝘭𝑜𝘨𝑖𝘦𝑠
 • 𝐷𝘢𝑡𝘢 𝘊𝑜𝘭𝑙𝘦𝑐𝘵𝑖𝘰𝑛 𝑎𝘯𝑑 𝑀𝘦𝑡𝘩𝑜𝘥𝑠
 • 𝘋𝑎𝘵𝑎 𝐴𝘯𝑎𝘭𝑦𝘴𝑖𝘴 𝘢𝑛𝘥 𝘐𝑛𝘵𝑒𝘳𝑝𝘳𝑒𝘵𝑎𝘵𝑖𝘰𝑛
 • 𝘌𝑡𝘩𝑖𝘤𝑎𝘭 𝘊𝑜𝘯𝑠𝘪𝑑𝘦𝑟𝘢𝑡𝘪𝑜𝘯𝑠 𝑖𝘯 𝘙𝑒𝘴𝑒𝘢𝑟𝘤ℎ
 • 𝐶𝘩𝑎𝘭𝑙𝘦𝑛𝘨𝑒𝘴 𝘢𝑛𝘥 𝘗𝑖𝘵𝑓𝘢𝑙𝘭𝑠 𝑖𝘯 𝘙𝑒𝘴𝑒𝘢𝑟𝘤ℎ
 • 𝘈𝑝𝘱𝑙𝘺𝑖𝘯𝑔 𝑅𝘦𝑠𝘦𝑎𝘳𝑐𝘩 𝘗𝑟𝘪𝑛𝘤𝑖𝘱𝑙𝘦𝑠
 • 𝐶𝘰𝑛𝘤𝑙𝘶𝑠𝘪𝑜𝘯 𝘢𝑛𝘥 𝘕𝑒𝘹𝑡 𝑆𝘵𝑒𝘱𝑠