Career Exploration Bootcamp

โตไปอยากเป็นอะไร อยากทำงานอะไร?? อยู่มัธยมแล้วแต่ยังหาตัวเองไม่เจอเลย!! ปัญหาโลกแตกของหลายๆคน

มาร่วมค้นหาตัวตน อาชีพที่ใช่ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเพื่อการค้นหาตัวตนที่ชัดเจนขึ้นไปกับ ค่ายค้นหาตัวตน Career Exploration Bootcamp ที่จะพาน้องๆไปหาคำตอบให้กับตัวเอง พร้อมกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่เหมาะกับตัวเองอีกด้วย

ค่ายนี้จะพาน้องๆไปทำอะไรบ้าง

ได้ค้นหาตัวเองแบบครบรอบด้าน

ฝึกฝนการทำ self-reflect ค้นหาว่าเราชอบและถนัดอะไร เก่งด้านไหน เพื่อโฟกัสเรียนรู้ต่อยอดพิชิตเป้าหมายของน้องๆในอนาคต

ฝึกพัฒนาข้อดี ข้อด้อยของตัวเอง

เพื่อเสริมจุดเด่นไปพร้อมกับการพัฒนาจุดอ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ส่อง Future trend อะไรจะมา อะไรจะไป?

อาชีพแปลกๆ ใหม่ๆ ใน 21th Century เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกคณะและสายอาชีพที่ใช่ เพื่อต่อยอดความรู้ในสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต

ได้อะไรจากค่าย Career Exploration

  • ได้รายงานสรุปผลคณะและอาชีพรายบุคคลที่เหมาะกับศักยภาพของน้องจริงๆ
  • รู้ Matrix ในการตัดสินใจเลือกคณะและอาชีพที่ใช่
  • ได้สะท้อนตัวตนทางจิตวิทยาให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น

𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 นี้เหมาะกับน้องๆที่ :

  • ยังหาตัวเองไม่เจอ รู้จักตัวเองไม่ดีพอ และอยากค้นพบ Path ที่เหมาะกับตัวเอง
  • ไม่แน่ใจว่าเส้นทางอาชีพไหนที่เหมาะกับตัวเราจริงๆไหม สับสนกับ passion ของตัวเอง
  • มีข้อมูลในใจแล้วแต่ไม่รู้จะต่อยอดการเรียนรู้ไปในทางไหน ควรเริ่มต้นที่ตรงไหน
  • ตามหา Long-term Plan ที่มั่นคงและยั่งยืน