Career Exploration Bootcamp

โตไปอยากเป็นอะไร อยากทำงานอะไร?? อยู่มัธยมแล้วแต่ยังหาตัวเองไม่เจอเลย!! ปัญหาโลกแตกของหลายๆคน


มาร่วมค้นหาตัวตน อาชีพที่ใช่ พร้อมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเพื่อการค้นหาตัวตนที่ชัดเจนขึ้นไปกับ ค่ายค้นหาตัวตน Career Exploration Bootcamp ที่จะพาน้องๆไปหาคำตอบให้กับตัวเอง พร้อมกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่เหมาะกับตัวเองอีกด้วย

### ค่ายนี้จะพาน้องๆไปทำอะไรบ้าง
#### ได้ค้นหาตัวเองแบบครบรอบด้าน ฝึกฝนการทำ self-reflect ค้นหาว่าเราชอบและถนัดอะไร เก่งด้านไหน เพื่อโฟกัสเรียนรู้ต่อยอดพิชิตเป้าหมายของน้องๆในอนาคต
#### ฝึกพัฒนาข้อดี ข้อด้อยของตัวเอง เพื่อเสริมจุดเด่นไปพร้อมกับการพัฒนาจุดอ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
#### ส่อง Future trend อะไรจะมา อะไรจะไป? อาชีพแปลกๆ ใหม่ๆ ใน 21th Century เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกคณะและสายอาชีพที่ใช่ เพื่อต่อยอดความรู้ในสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต

### ได้อะไรจากค่าย Career Exploration - ได้รายงานสรุปผลคณะและอาชีพรายบุคคลที่เหมาะกับศักยภาพของน้องจริงๆ - รู้ Matrix ในการตัดสินใจเลือกคณะและอาชีพที่ใช่ - ได้สะท้อนตัวตนทางจิตวิทยาให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น

### 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 นี้เหมาะกับน้องๆที่ : - ยังหาตัวเองไม่เจอ รู้จักตัวเองไม่ดีพอ และอยากค้นพบ Path ที่เหมาะกับตัวเอง - ไม่แน่ใจว่าเส้นทางอาชีพไหนที่เหมาะกับตัวเราจริงๆไหม สับสนกับ passion ของตัวเอง - มีข้อมูลในใจแล้วแต่ไม่รู้จะต่อยอดการเรียนรู้ไปในทางไหน ควรเริ่มต้นที่ตรงไหน - ตามหา Long-term Plan ที่มั่นคงและยั่งยืน