What is IELTS?

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒

หรือ (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ซึ่งเป็นข้อสอบที่วัดทักษะผู้สอบทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่เป็นที่ยอมรับจากทั้งโลก

โดยข้อสอบ ## 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 มีการสอบหลักๆ 2 ประเภท โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบในการนำคะแนนไปใช้

(ประเภทที่ 1) ## 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 Academic สำหรับผู้สอบที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือดับปริญญาอื่นๆ รวมถึงในด้านการทำงานในสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ หรือ Academic Testing

𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 General Training สำหรับผู้ที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญา หรือในการสมัครงานกับองค์กรต่างๆ นอกจากนั้นใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน

โดยข้อสอบ ## 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 ทั้ง 2 รูปแบบนั้นจะประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ส่วน ซึ่งจะวัดทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัครสอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

  1. Listening Part (การฟัง)
  2. Reading Part (การอ่าน)
  3. Writing Part (การเขียน)
  4. Speaking Part (การพูด)

ดังนั้นการเตรียมตัวและการเรียนรู้ฝึกฝนที่เข้มข้นจึงจำเป็นมากสำหรับน้องๆและเพื่อนๆที่ต้องการบรรลุคะแนนตามที่หวัง หากน้องๆและเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากอัพ Skill ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 ห้ามพลาด กับคอร์ส 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 & 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 และ 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐖𝐫𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 & 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 สอนโดย ดร.เรน จาก 𝑪𝒂𝒎𝒃𝒓𝒊𝒅𝒈𝒆 (กูรูด้านการสอน 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 มากกว่า 𝟏𝟏 ปี)🔥 พร้อมทำ 𝑴𝒐𝒄𝒌 𝑬𝒙𝒂𝒎 ก่อนลงสนามจริง!

💥 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 ✅ เรียนกับอาจารย์ 𝐏𝐡.𝐃. จาก 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞 ที่สอน 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 มาแล้ว 11 ปี! ✅ ได้ลองทำ 𝐌𝐨𝐜𝐤 𝐄𝐱𝐚𝐦 พร้อมรับ 𝐅𝐞𝐞𝐝𝐛𝐚𝐜𝐤 จากอาจารย์ เพื่อรู้จุดเด่นและพร้อมแก้จุดอ่อนก่อนลงสนามจริง! ✅ เจาะลึกเทคนิคการทำข้อสอบ เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการใช้ 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 เรียนต่อ ป.โท หรือ ป.ตรี ทั้งในและต่างประเทศ ✅ เรียนรู้เทคนิคในการทำพาร์ท Reading และ Listening ยังไงให้คะแนนพุ่งถึง 𝐁𝐚𝐧𝐝 𝟕+ ✅ ฝึกวิเคราะห์ 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬 พร้อมเรียนรู้ 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 และ 𝐄𝐱𝐚𝐦 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐞𝐬 เพื่อพิชิดคะแนน 𝐁𝐚𝐧𝐝 𝟔-𝟕+