อยากเรียนต่อนอก ต้องวางแผน ก่อนเขียนยังไงให้ปัง

📝 อยากเรียนต่อนอก ต้องเขียน SOP แบบมี Passion!? 💡 พี่ๆ APPA จะพาเจาะลึกเกี่ยวกับ SOP Structure วางแผนโครงสร้างก่อนเขียนยังไงให้ปัง !


📑 Structure ที่ดี ต้องมี 3️⃣ Parts

Part 1️⃣ : Introduction

Part 2️⃣ : Body / Content (แบ่ง Paragraphs ย่อยได้อีก)

Part 3️⃣ : Conclusion


📃 Paragraph 1 : Introduction ที่ไม่ใช่ Self-Introduction !?

💡 Be Creative! ส่วนเปิดตัวปังๆนั้นต้องทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกดึงดูดใจ อยากอ่านต่อ อาจเริ่มด้วยประโยคที่ Impact หรือ quote ก็ได้ แต่ไม่ใช่การแนะนำตัวเองให้ยืดยาวเกินไป ควรอธิบายสิ่งที่เราจะ discuss ต่อไปใน parts อื่นแบบสั้นๆหรือเริ่มเขียนถึงประสบการณ์ทำงานและความสนใจของเราก่อน


📃 Paragraph 2-3 : Body / Content

💡 Talk about yourself ! แนะนำให้รู้จักตัวตน ความสนใจ แรงบันดาลใจในการเรียนต่อ โดยสามารถเล่าถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือเรื่องราวที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกเรียนต่อเพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้ ซึ่งจุดนี้หากเราเขียนให้ดูมีความ emphatic และ passionate มากพอ ก็จะทำให้ผู้อ่านอินตามเราไปด้วยเช่นกัน

✅ Brief History and Background

✅ Academic Pursuits / Strengths

✅ Career Progression from College

✅ Professional Experiences

✅ Projects / Industrial Exposure


📃 Paragraph 4 : Body / Content

💡 Why This Course ? เล่าถึงสาขาที่เราอยากเรียนต่อแบบเจาะลึกดีเทล เพื่อโน้มน้าวใจกรรมการว่าเรามีความเข้าใจในหลักสูตร แสดงให้เห็นว่าเราสนใจเรื่องอะไรในสาขานั้นๆ มีคำถาม ปัญหา หรือ topic ไหนที่อยากต่อยอด ลองยกตัวอย่าง research น่าสนใจใหม่ๆหรือเล่าถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือแบบคนที่ทำการบ้านมาอย่างดี จุดนี้จะแสดงให้เห็นว่าเรามี passion กับสิ่งที่เราอยากเรียนมากแค่ไหน


📃 Paragraph 5 : Body / Content

💡 Your Career Goals ! เล่าแพลนชีวิตทั้งหมดให้เห็นภาพ มองเห็นภาพตัวเองในอนาคตว่าเป็นยังไง เช่น ทำ Research, เรียนต่อ PhD หรืออยากทำงานกับองค์กรไหนเป็นพิเศษ ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ หากเรามีการวางแผนมาดีพอและสามารถอธิบายให้กรรมการเห็นภาพได้ชัดเจน แน่นอนว่า SOP ของเราจะไม่ใช่แค่น่าสนใจ แต่จะมีความ professional เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลย


📃 Paragraph 6 : Conclusion สรุปจบโดนใจให้ได้ไปต่อ !?

💡 เขียนให้เห็นถึง Passion และความกระตือรือร้นที่ต้องการจะเรียนต่อ สรุปจบให้เห็นว่า Degree และมหาวิทยาลัยนี้จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างไรบ้าง แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเรียนต่อและความพร้อมในการเผชิญปัญหาที่อาจเจอในอนาคต