ระบบการศึกษาของ Boarding Schools @UK หลักสูตร GCSE vs A-Level ต่างกันยังไง!?

ระบบการศึกษาของ Boarding Schools @UK หลักสูตร GCSE vs A-Level ต่างกันยังไง!? ไปดูกันเลย!!


💡 GCSE

✅ Period : เทียบเท่า Year 10,11 หรือ ม5

✅ Purpose : สอบเพื่อจบระดับมัธยมศึกษา สำหรับน้องๆอายุ 16 ปี

✅ Subject : สอบ 6-10 วิชา : English, Math, Science และ Optional Subjects

✅ Grade : ผลการสอบมี 7 ระดับ ระหว่าง Grade A – G (สอบได้ Grade C ขึ้นไปถือว่าผ่าน)

✅ Duration : ระยะเวลาเรียน 2 ปี


💡 A-Level

✅ Period : เทียบเท่า Year 12,13 หรือ ม.6

✅ urpose : ใช้เพื่อยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับน้องๆอายุ 18 ปี

✅ Subject : เรียน 3-4 วิชาถนัดที่เกี่ยวกับหลักสูตรหรือสาขาเพื่อเรียนต่อป.ตรี

✅ Grade : ผลการสอบมี 5 ระดับ ระหว่าง Grade A* – E (มหาลัยส่วนใหญ่รับ Grade C ขึ้นไป)

✅ Duration : ระยะเวลาเรียน 2 ปี


น้องๆคนไหนสนใจไปเรียนมัธยมที่อังกฤษ กำลังเตรียมตัวสอบ GCSE หรือต้องการสมัครเรียน A-Level ติดต่อพี่ๆ APPA มาได้เลย !!