เรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ UK

📌 น้องๆคนไหนอยากโยกย้ายไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ UK พี่ๆ APPA มาแชร์ข้อมูลแบบจัดเต็มให้ในโพสนี้แล้ว!!


✅ การเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ UK มีหลายวิธี :

  1. A-Level

  2. Foundation Program

  3. International Year One


✅ A-Level Program :

💡 ใช้กับนักเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่ใช้หลักสูตรการสอนมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ

💡 สำหรับนักเรียนโรงเรียนไทยที่อยากเข้าคณะแพทย์ หรือมหาวิทยาลัยติด Top ระดับโลก อย่าง Oxford, Cambridge ต้องเรียน A- Level เท่านั้น

💡 สอบ A-Level แล้วนำคะแนนไปยื่นระบบ UCAS เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย

💡 ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี


✅ Foundation Program :

💡 หลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อเข้าเรียนต่อป.ตรีที่ UK

💡 เรียน English Language Skill & Academic Skills

💡 เรียน Subject Knowledge หรือเฉพาะวิชาที่จำเป็น ในการไปต่อปริญญาตรีหลักสูตรนั้นๆโดยตรง

💡 มีเกรดม.5 หรือ ม.6 ก็ยื่นสมัครได้

💡 ต้องมีผลสอบ IELTS ขั้นต่ำ 5.5 - 6 คะแนน

💡 สมัครได้ตลอดทั้งปี

💡 ใช้เวลาเรียน 1 ปี


✅ International Year One :

💡 เข้าเรียนต่อปริญญาตรีปี 2 ได้เลยทันที

💡 คุณสมบัติของผู้สมัคร :

✔️ น้องๆที่จบ ม. 6 ด้วยเกรด 2.3-3.0

✔️ น้องๆที่เรียนปี 1 ของมหาวิทยาลัยมาแล้ว

✔️ น้องๆที่มี AS / A-Level / IELTS ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด


✅ สรุปข้อดีของ Foundation/ International Year One :

💡 หลักสูตรปรับพื้นฐานหรือประตูอีกบานสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อให้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรที่ UK ได้

💡 เปิดโอกาสให้น้องๆที่ไม่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์ก็สามารถใช้ผลการเรียนจากโรงเรียนไทยยื่นสมัครได้


✈️🎓 ปรึกษาเส้นทางเรียนป.ตรี @UK ที่ใช่ ให้พี่ๆ APPA ช่วยฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!